ล้วงลึก วิเคราะห์ และเข้าใจลูกค้า

เอา Customer Insights มาพัฒนาสู่กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ

เวิร์คช็อป 2 วันที่จะให้คุณเรียนรู้ที่จะเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง

ควรรู้อะไรจากรู้ค้า? ถามอย่างไรให้รู้? เก็บข้อมูลอย่างไรให้ได้ประโยชน์

หากจะอธิบายการตลาดแบบง่าย ๆ แล้วนั้น มันก็คือกระบวนการที่พยายามเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง และเปลี่ยนความเข้าใจนั้นมาเป็นกระบวนการที่ธุรกิจจะสามารถสนองความต้องการเหล่านั้นได้อย่างตรงใจของลูกค้า

เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว การทำความเข้าใจลูกค้าจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดและต้องทำอย่างลึกซึ้ง เพราะข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะมีผลต่อการตัดสินใจมากมายของการตลาด ช่วยลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่ผิดพลาด

สิ่งที่คุณจะได้จากการเวิร์คช็อป Getting Customer Insights

 • ร่างแผนการเข้าใจ Customer Insights ที่จำเป็น
 • กระบวนการเก็บ Customer Insights ที่นำไปใช้ได้จริง
 • ฝึกการออกแบบการสอบถามและเก็บข้อมูลจากลูกค้า
 • เรียนรู้การนำ Customer Insights ไปใช้ทำงานต่อได้ในการตลาด

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
 • ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดที่ต้องวางแผนงาน
 • ผู้ที่ต้องพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น
 • บุคลากรที่ต้องเจอกับลูกค้า
 • ผู้ที่กำลังศึกษาด้านการตลาด

ลักษณะการอบรม

เวิร์คช็อป 80%

บรรยาย: 20%

เนื้อหาในคอร์ส Designing Marketing Strategy

 • ทำไมต้องเข้าใจลูกค้า?
 • เราต้องเข้าใจอะไรลูกค้าบ้าง?
 • กระบวนการออกแบบการเก็บข้อมูล
 • เวิร์คชอปการสนทนากับลูกค้าเพื่อเก็บข้อมูล
 • วิเคราะห์การเก็บข้อมูลจากสถานการณ์จริง
 • การฝึกเก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่น ๆ เช่นการออกแบบสอบถาม
 • วิธีการนำข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

รายละเอียด ค่าใช้จ่าย กำหนดการ และสถานที่

รุ่นที่ 2: 12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

อบรมเวลา: 09.00 – 16.30น. (ลงทะเบียน 8.30 น.)
มีบริการอาหารกลางวันและเบรกอาหารว่าง 2 ครั้งในทุกวันของการอบรม

สถานที่: dots academy ชั้น 3 อาคาร CW Tower (ตรงข้ามศูนย์วัฒนธรรม)

รับจำกัดเพียงรุ่นละ 12 คนเท่านั้น

ค่าอบรม 16,050 บาท ต่อคน (รวม VAT 7%)

 • สามารถผ่อน 0% 6 เดือนได้ (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
 • สมัครตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ลด 10%

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ลงทะเบียนเรียนได้ผ่านทาง LINE Official Account และ Facebook Messenger

line messenger marketing strategyfacebook messenger - marketing strategy

36087830_10155442701856161_3857993775661973504_n

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

ผู้สอน
11144969_10153085036311593_6030733998648832287_n

จิรวัฒน์ ศรีธระชิยานนท์

ผู้สอน