ก้าวข้ามวิกฤต เอาชนะคู่แข่ง ขยายธุรกิจด้วยการสร้างกลยุทธ์ (Maketing Strategy)

หยุดทำการตลาดแบบไร้ทิศทาง ทำแคมเปญแบบเสียเงินเปล่า

เวิร์คช็อป 4 วันที่จะให้คุณทำแผนกลยุทธ์ของธุรกิจคุณเอง

มองจุดขายของสินค้าให้ขาด | เลือกตลาดที่ใช่ให้กับธุรกิจ | วางหมากการตลาดที่แก้ปัญหาธุรกิจได้จริง

การทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ไม่ได้เกิดจากการใช้เครื่องมือที่ครบครัน การทุ่มงบประมาณโปรโมทและโฆษณา หากแต่เกิดจากการขัดเกลากลยุทธ์การตลาดของตัวเองให้แม่นยำ เข้าใจปัญหาและสถานการณ์ที่แท้ของธุรกิจ รู้ว่าควรจะเดินหมากอย่างไรให้กับธุรกิจของตัวเองเพื่อจะสามารถอยู่รอดและเอาชนะการแข่งขันในตลาดให้ได้

คลาส Desing Marketing Strategy คือคลาสใหญ่ของ dots academy ที่จะเจาะลึกในทุกจุดที่จำเป็นต้องทำในการทำกลยุทธ์การตลาดของคุณขึ้นมา สร้างรากฐานที่จำเป็นต้องมีและทำให้แม่นในทุกๆ จุดเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะอุดรอยรั่วของธุรกิจให้อยู่หมัด

สิ่งที่คุณจะได้จากการเวิร์คช็อป Designing Marketing Strategy

 • ร่างแผนกลยุทธ์ของธุรกิจคุณเอง
 • โมเดลและกรอบแนวทางการคิดแผนการตลาดต่างๆ ที่จำเป็น
 • สามารถต่อยอดแนวคิดในการพัฒนากลยุทธ์ของธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ
 • สามารถเข้าใจสถานการณ์และปัญหาต่างๆ ของธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
 • เครื่องมือที่สามารถใช้ในการสื่อสาร คุยงาน ระดมไอเดียกับทีมการตลาด

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
 • ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
 • ผู้ที่ทำงานด้านฝ่ายกลยุทธ์ของแบรนด์ธุรกิจ
 • ผู้ที่กำลังศึกษาด้านการตลาด

ลักษณะการอบรม

เวิร์คช็อป 80%

บรรยาย: 20%

เนื้อหาในคอร์ส Designing Marketing Strategy

 • พื้นฐานสำคัญของกลยุทธ์การตลาด
 • การเข้าใจปัญหาแบบต่างๆ ของธุรกิจ
 • เข้าใจสินค้าและบริการของตัวเองให้แม่นยำ
 • การมองหาจุดขายต่างๆ ที่เหมาะจะเลือกนำมาใช้
 • วิเคราะห์และเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับธุรกิจ
 • การวิเคราะห์สภาวะตลาดของธุรกิจ
 • การจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมาย / ตลาด
 • การเลือกกลุ่มเป้าหมายให้สัมพันธ์กับกลยุทธ์
 • การเข้าใจ Customer Insights ผ่านการทำ Customer Persona
 • การวาง Customer Journey ให้กับธุรกิจ
 • การวาง Strategy เพื่อแก้ปัญหาของ Customer Journey
 • การวิเคราะห์ปัญหาของธุรกิจ
 • กลยุทธ์แบบต่างๆ ของธุรกิจที่ควรรู้
 • การใช้กลุยทธ์การตลาดเพื่อแก้ปัญหาของธุรกิจ
 • แลกเปลี่ยน ปรึกษาเคสธุรกิจต่างๆ

รายละเอียด ค่าใช้จ่าย กำหนดการ และสถานที่

อบรมเวลา: 09.00 – 16.30น. (ลงทะเบียน 8.30 น.)
มีบริการอาหารกลางวันและเบรกอาหารว่าง 2 ครั้งในทุกวันของการอบรม

สถานที่: dots academy ชั้น 2 อาคาร B – โครงการ Block28 จุฬาฯ ซอย 9 (สามย่าน)

รับจำกัดเพียงรุ่นละ 9 คนเท่านั้น

รุ่นที่ 1/2565: 15-16-22-23 มกราคม 2565

ราคาพิเศษ 27,000 บาท ต่อคน

(จากปรกติ 30,000 บาท)

 • สามารถผ่อน 0% 6 เดือนได้ (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
 • สมัครตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ลด 10%
 • ศิษย์เก่าของ dots academy ลด 10%

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ลงทะเบียนเรียนได้ผ่านทาง LINE Official Account และ Facebook Messenger

line messenger marketing strategyfacebook messenger - marketing strategy

36087830_10155442701856161_3857993775661973504_n

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

ผู้สอน
11144969_10153085036311593_6030733998648832287_n

จิรวัฒน์ ศรีธระชิยานนท์

ผู้สอน

คอร์สอื่น ๆ ของ dots academy ที่น่าสนใจ

Business Problem Solving
Insight Driven Marketing
Advanced Content Marketing