“1 วัน ทุกคนจะเข้าใจกระบวนการคิดแก้ปัญหาและพัฒนาไอเดีย เพื่อนำกลับไปใช้กับธุรกิจตัวเอง”

เมื่อปัญหาในทุกวันนี้มีความซับซ้อนมากขึ้น การแก้ปัญหาด้วยวิธีเดิมอาจจะไม่ได้ผลและเราต้องการวิธีคิดที่มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาธุรกิจ การคิดพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ หรือแม้แต่การปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น

หนึ่งในทักษะสำคัญในการแก้ปัญหานี้คือการใช้ Design Thinking เพื่อจะเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคในเชิงลึก เพื่อจะทำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาและปรับปรุงสินค้าให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ทำให้ธุรกิจเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และสามารถเอาชนะใจพวกเขาได้

“Design Thinking ไม่ใช่แค่ Framework แต่เป็นกระบวนการการเรียนรู้”

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของธุรกิจส่วนตัว / คนทำงาน / ผู้จัดการ / ผู้บริหารที่ต้องการ

 • สร้างการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
 • มองหาแนวทางการสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ
 • มองหาวิธีการปรับตัว
 • ต้องการทลายกรอบการทำงานรูปแบบเดิมๆ

ลักษณะการอบรม

 • บรรยาย: 30%
 • เวิร์คชอป: 70%

Workshop ที่เน้นการลงมือทำ เพื่อให้ทุกคนสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง

 • เข้าใจกระบวนการหา Persona และ Insights ของลูกค้า
 • เข้าใจการ Reframe ปัญหาและตั้งคำถามที่ถูกต้อง
 • เข้าใจกระบวนการการคัดเลือกปัญหาที่ถูกต้องมาแก้ไข
 • ทลายกรอบความคิดเพื่อหาไอเดียใหม่ๆ ปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว

หัวข้อการอบรม

 • ความเป็นมาและพื้นฐานของ Design Thinking
 • ขั้นตอนสำคัญ ๆ ของการทำ Design Thinking
  • Empathy – การเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้
  • Define – การระบุปัญหาที่ถูกต้อง
  • Ideate – การคิดค้นไอเดียเพื่อแก้ปัญหา
  • Test & Evaluate – การทดสอบไอเดีย
 • การนำ Design Thinking ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
36087830_10155442701856161_3857993775661973504_n

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

ผู้สอน

รายละเอียด ค่าใช้จ่าย กำหนดการ และสถานที่

เวลา 09.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียน 8.30 น.)

มีอาหารกลางวันและอาหารว่างสองครั้งในทุกวันของการอบรม

ค่าใช้จ่าย 9,900 บาทต่อคน (ราคานี้รวม VAT 7% แล้ว)

 *สามารถผ่อน 0% 6 เดือนได้ (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและทำการลงทะเบียนได้ที่ LINE@ และ Facebook Messenger