Digital Marketing 360

User Avatar
฿3,000
digital marketing course

เปลี่ยนจากคนไม่มีพื้นฐาน ไม่เข้าใจดิจิทัล ให้กลายเป็นคนรู้เท่าทัน และเข้าใจการตลาดยุคใหม่ ไม่ใช่แค่เรื่องโฆษณา แต่คือการวางแผนกลุยทธ์ การเข้าใจลูกค้า การสร้างคอนเทต์ รู้จักเครื่องมือ และวิธีการวัดผล

คอร์ส Digital Marketing 360 (Marketing Fast Forward) คือคลาสที่นำเนื้อหาจากคอร์ส Essential Digital Marketing ที่ใช้บรรยายให้กับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนเป็นคอร์สที่เปิดสอนแบบสาธารณะให้กับผู้ที่สนใจเรื่อง Digital Marketing มามากกว่า 30 รุ่นในตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยเนื้อหามีการอัพเดทคอนเทนต์สำคัญๆ เพิ่มเนื้อหาบางส่วนที่ไม่ได้บรรยายในห้องเรียนจริง แล้วนำมาจัดทำเป็นรูปแบบ Online Course เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถทำการเรียนรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น

เนื้อหาสำคัญๆ ของคอร์สที่ครอบคลุมความรู้พื้นฐานที่จำเป็น

 • พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งกลายเป็นสิ่งที่นักการตลาดต้องนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างประสบการณ์ทางการตลาดต่างๆ ให้กับผู้บริโภค
 • แนวทางการใช้ดิจิทัลกับธุรกิจ แนวคิดสำคัญๆ ที่จะใช้ดิจิทัลมาใช้กับธุรกิจเพื่อให้สามารถตอบโจทย์พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคยุคดิจิทัล
 • การวางแผนและกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล กรอบพื้นฐานสำคัญด้านกลยุทธ์ (Strategy) ที่ใช้ในการทำการตลาด ตลอดไปจนถึงเทคโนโลยีสำคัญๆ ที่ถูกนำใช้ในการสร้างกลยุทธ์เหล่านี้
 • เครื่องมือ Digital Marketing ที่สำคัญ รู้จักเครื่องมือการตลาดพื้นฐานที่สำคัญและนิยมใช้อย่าง Search Facebook Twitter LINE Website ทำความเข้าใจวิธีการทำงานและวิธีการนำไปใช้จริงในการตลาด
 • Content Marketing 101 พื้นฐานสำคัญของการทำคอนเทนต์เพื่อนำไปใช้ทำการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ไม่ว่าจะใช้ทำ Facebook Page หรือทำ Facebook Ad
 • การวัดผลดิจิทัล เข้าใจหลักพื้นฐานของการวัดผลต่างๆ รู้จักตัวชี้วัดดิจิทัลที่มักจะใช้กัน แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลที่คนทำการตลาดควรจะรู้

เรียนต่อเนื่องได้ไม่มีหมดอายุ ดูซ้ำได้อีกเรื่อยๆ 

เนื้อหามากกว่า 120 คลิป รวมระยะเวลามากกว่า 9 ชั่วโมง

สะดวกในการเรียนรู้ และสามารถดูย้อนหลังได้ไม่จำกัด

เนื้อหาต่างๆ ถูกนำเสนอในรูปแบบวีดีโอคลิป ความยาว 3-4 นาที (เฉลี่ย) เพื่อให้ง่ายต่อการดูและติดตาม  ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ และยังอัพเดทเพิ่มเติมอีกในอนาคต นอกจากเนื้อหาหลักที่เป็นคอร์สตั้งต้นแล้ว ในอนาคตยังมีการอัพเดทเนื้อหาอื่นๆ เพิ่มให้ทันกับสถานการณ์ตลาด รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจเพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้เรียน เนื้อหาต่างๆ สามารถดูย้อนหลังได้เรื่อยๆ ทำให้สามารถทบทวนในภายหลังได้หากมีข้อสงสัย

F.A.Q. เกี่ยวกับ Online Course

สามารถเรียนผ่านอุปกรณ์อะไรได้บ้าง?

ตัวเว็บไซต์ของคอร์สสามารถดูผ่านได้ทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (Laptop / Desktop) แท๊บเลต และสมาร์ทโฟน เนื่องจากตัวเว็บไซต์รองรับการเปิดในทุกขนาดหน้าจอ จึงไม่จำเป็นต้องมีการโหลดแอพพลิเคชั่นอื่นๆ แต่อย่างใด

แชร์ Account ได้หรือไม่?

คอร์สนี้ให้บริการกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล ไม่อนุญาตให้มีการแชร์ User Account ซึ่งในระบบของคอร์สจะมีการตรวจจับการใช้งานต่างๆ ซึ่งหากมีการใช้งานที่ผิดปรกติ เช่นการเข้าผ่านหลายๆ อุปกรณ์พร้อมกันจากหลาย IP Address ก็จะทำการตรวจสอบ ซึ่งหากพบว่าเป็นการละเมิดข้อตกลง ก็จะทำการยกเลิกการให้บริการ

Course Features

 • Lectures 127
 • Quizzes 0
 • Duration 9 hours
 • Skill level All levels
 • Language Thai
 • Students 1556
 • Certificate Yes
 • Assessments Yes
อดีตผู้บริหารด้านการตลาดดิจิทัลของบริษัทโทรคมนาคมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ปัจจุบันเป็นเทรนเนอร์ด้านการตลาดที่มีประสบการณ์อบรมและบรรยายให้กับธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะบริษัทขนาดใหญ่จนถึง SME มากกว่า 5 ปี เป็นเจ้าของบล็อก nuttaputch.com – บล็อกธุรกิจและการตลาดอันดับต้นๆ ของประเทศไทยที่มีผู้ติดตามมากกว่า 370,000 คน ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำและยกเป็นหนึ่งใน Influencer ดัานการตลาดในปัจจุบัน