โปรแกรมพิเศษสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาทักษะต่าง ๆ

 • สอนโดยผู้ Certified Trainer จากสถาบันอบรมระดับสากล
 • วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน ทั้งการเป็นผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาธุรกิจ และอาจารย์ในระดับปริญญาโท
 • มีประสบการณ์การอบรมมากว่า 8 ปี อบรมให้กับบริษัทต่าง ๆ มามากกว่า 100 บริษัทในหลากอุตสาหกรรม

Maximize Your Potentials

พัฒนาทักษะของบุคลากรสำคัญๆ ให้พร้อมสำหรับอนาคต

Thinking Skills for Professionals – ทักษะการคิดของมืออาชีพ

Business Skills for Professionals – ทักษะสำคัญในการทำงานธุรกิจและการตลาด

Business Problem Solving
Designing Marketing Strategy
Insight Driven Marketing
Advanced Content Marketing
content marketing

Customized Course

สำหรับองค์กรที่ต้องการออกแบบคอร์สสำหรับการอบรมภายในองค์กร สามารถปรึกษาเพื่อให้ทาง dots academy นำโมดูลและเนื้อหาสำคัญๆ มาประกอบกันเป็นคอร์สตามระยะเวลาที่เหมาะสมได้

Course Topics

 • Strategic Planning
 • Media Planning
 • Content Planning
 • Analytics
 • Content Marketing
 • Storytelling
 • Creative Thinking
 • Digital Tools
 • etc.

Clients

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

email: info@dotsth.com

โทรศัพท์: 0846179999