คิดเป็น วางแผนเป็น เขียนเป็น สร้างยอดขายให้ธุรกิจ

เรียนแบบลงมือทำ ได้งานจริงไปใช้ทำงานต่อ ไม่ใช่แค่การฟังทฤษฏี

2 วันอัดแน่นกับกลยุทธ์และศิลปะการขายด้วยคอนเทนต์

2 วันที่จะฝึกให้คุณลงมือทำคอนเทนต์ตั้งแต่วางแผนจนถึงเขียนคอนเทนต์จริง

พร้อมบทเรียนทบทวน ดูย้อนหลังแบบออนไลน์ได้ ไม่จำกัดครั้ง

คอร์สใหม่เพื่อเสริมเนื้อหาให้เข้มกว่าเดิม

 • เข้าใจวิธีการโน้มน้าวและขายของด้วยคอนเทนต์
 • หลักการวางแผนคอนเทนต์ที่ต้องมีสำหรับธุรกิจ
 • โครงสร้างของโพสต์คอนเทนต์ที่เวิร์ค
 • แนวทางในการเขียนคอนเทนต์ที่ช่วยในการขาย

สิ่งที่คุณจะได้จากการเวิร์คช็อป

 • ร่างแผนคอนเทนต์ของธุรกิจคุณเอง
 • ไอเดียคอนเทนต์ต่างๆ ของธุรกิจที่นำไปพัฒนาใช้ต่อได้เลย
 • โมเดลและกรอบแนวทางการทำคอนเทนต์มากกว่า 10 โมเดล
 • เข้าใจเทคนิควิธีการคิดคอนเทนต์แบบต่างๆ ที่เหมาะกับธุรกิจ
 • เข้าใจแก่นสำคัญของการทำคอนเทนต์เพื่อธุรกิจ

คอร์ส Content Marketing ที่ออกแบบมาให้ SME ทำคอนเทนต์ได้ดีขึ้นกว่าเดิม

หลังจากการบรรยาย Content Marketing มากว่า 52 รุ่น เราก็ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ของการทำ Content Marketing โดยเน้นการปฏิบัติมากขึ้นกว่าเดิม เน้นให้สามารถเข้าใจกระบวนการวางแผน คิด สร้างคอนเทนต์เพื่อนำไปใช้ทำงานได้จริง โดยมีส่วนผสมของทั้งทฤษฏีหลักการต่างๆ และแนวทางการฝึกฝนเพื่อประยุกต์ในสถานการณ์จริงของแต่ละคน

ให้คุณได้ลองทำทั้งโจทย์ธุรกิจใหม่ และกับธุรกิจของคุณเอง

มีบทเรียนออนไลน์เสริมสำหรับทบทวนหลังเรียนจบ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • เจ้าของธุรกิจที่ต้องทำและบริหารคอนเทนต์ด้วยตัวเอง เช่นคนที่ขายของออนไลน์ ดูแล Facebook Page เอง
 • ทีมงานพัฒนาและผลิตคอนเทนต์ของกับธุรกิจต่างๆ เพื่อจะไปสร้างคอนเทนต์ได้ดีขึ้นกว่าเดิม

ลักษณะการอบรม

 • เวิร์คชอป 60% (ฝึกฝนจากการทำโจทย์กลาง และธุรกิจของตัวเอง)
 • บรรยาย: 40%

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

เนื้อหาที่อบรม

 • เข้าใจหลักพื้นฐานของการสื่อสารที่ทำให้คนซื้อสินค้าแบบต่างๆ
 • การทำ Storytelling ให้กับสินค้า
 • การวางแผน “โน้มน้าว” ลูกค้าเพื่อให้ซื้อสินค้า
 • โครงสร้างของคอนเทนต์ที่จำเป็นในการซื้อสินค้าสำหรับแต่ละขั้นของการตัดสินใจ
 • ศาสตร์และจิตวิทยากับการขายของ
 • หลักการเขียนคอนเทนต์สำหรับการขายของ
  • การพาดหัว
  • การเขียนเนื้อหา
  • การปิดการขาย
 • เทคนิคต่างๆ ที่ใช้กันในการเขียนคอนเทนต์เพื่อสร้างความน่าสนใจ
 • การวางแผนคอนเทนต์สำหรับการตลาดยุคปปัจจุบัน

หลังเรียนจบ ผู้เรียนจะได้สิทธิ์เข้าเรียนคอร์สออนไลน์ซึ่งเป็นเนื้อหาทบทวนแบบ Exclusive สำหรับผู้ที่ผ่านคอร์สนี้ไปเท่านั้น เพื่อสามารถดูย้อนหลังตัวเนื้อหาสำคัญๆ ได้

content marketing
content marketing
content marketing

รายละเอียด ค่าใช้จ่าย และสถานที่

ระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 2 วัน รับจำกัดรุ่นละไม่เกิน 15 คน

รุ่นที่ 8: 22-23 สิงหาคม 2563 (เสาร์-อาทิตย์)

รุ่นที่ 9: 5-6 กันยายน 2563 (เสาร์-อาทิตย์)

เวลาอบรม: 09.00 – 16.30น. (ลงทะเบียน 8.30น.)
มีบริการอาหารกลางวันและเบรกอาหารว่าง 2 ครั้งในทุกวันของการอบรม
สถานที่: dots academy ชั้น 3 อาคาร CW Tower (ตรงข้ามศูนย์วัฒนธรรม)
ค่าใช้จ่าย 19,900 บาทต่อคน (รวม VAT 7%) แล้ว
 • ลด 10% สำหรับการสมัครมากกว่า 1 ท่านขึ้นไป
 • สามารถผ่อน 0% 6 เดือนได้

พร้อมรับคอร์สออนไลน์ CONTENT MARKETING มูลค่า 3,000 บาท ฟรี!!

และคอร์สออนไลน์ไว้ทบทวนย้อนหลังได้

หมายเหตุ:

 • *นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 
ลงทะเบียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทาง LINE Official Account และ Facebook Messenger