เรียนรู้กระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

เพราะทุกธุรกิจล้วนมีปัญหาที่รอให้เราแก้ไข และนั่นทำให้ทักษะการแก้ปัญหาถูกระบุว่าเป็นหนึ่งทักษะสำคัญที่สุดของคนทำงานในยุคนี้

2 วันเต็มกับการเรียนรู้กระบวนการคิด วิเคราะห์ และหาไอเดียต่างๆ

2 วันที่จะเปลี่ยนให้คุณกลายเป็นนักแก้ปัญหาที่ดีขี้นยิ่งกว่าเดิม

รุ่นที่ 1: 7-8 มีนาคม 2563

เมื่อทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) กลายเป็นทักษะสำคัญของคนทำงาน

ในรายงาน The Future of Jobs ของ World Economic Forum นั้นระบุไว้ว่าทักษะ Complex Problem Solving เป็นทักษะสำคัญอันดับหนึ่งในการทำงานเนื่องจากธุรกิจจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการคิดแบบที่ทั้งใช้ตรรกะและความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กันเพื่อแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม

และจากการฝึกอบรมคอร์สธุรกิจมาหลายปี ทีมผู้สอนที่ dots academy ก็เห็นความสำคัญของทักษะนี้ เพราะจะส่งผลสำคัญในการคิดแผนกลยุทธ์ต่างๆ ตั้งแต่การเข้าใจปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุต่างๆ ตลอดไปจนถึงการพัฒนากลยุทธ์สำคัญในการแก้ปัญหานั้นๆ

นั่นทำให้คอร์ส Business Problem Solving จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจกระบวนการคิดอย่างมีประสิทธิภาพในแก้ปัญหาต่างๆ ของธุรกิจ

คอร์สที่ออกแบบเพื่อให้คุณมีทักษะสำคัญของ Problem Solving

 • กระบวนการพื้นฐานสำคัญของการแก้ปัญหา
 • การวิเคราะห์และระบุปัญหาสำคัญที่แท้จริง
 • กระบวนการเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหา
 • การคิดวิเคราะห์โดยใช้ตรรกะเพื่อแก้ปัญหา (Logical Thinking)
 • การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อหาไอเดียในการแก้ปัญหา (Creative Thinking)
 • การประเมินและเลือกวิธีการแก้ปัญหา
เรียนรู้วิธีคิด และเทคนิคสำคัญเพื่อให้คุณกลายเป็น “นักแก้ปัญหา” มืออาชีพ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารขององค์กรที่ต้องการความชำนาญในการคิดวิเคราะห์ และถ่ายทอดการแก้ปัญหาให้กับทีมงาน
 • พนักงานขององค์กรต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดในการแก้ปัญหา
 • เจ้าของธุรกิจที่ต้องการวิเคราะห์สภาพการณ์ต่างๆ ของธุรกิจได้แม่นยำขึ้น ชัดเจนมากขึ้น
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการทักษะ “การแก้ปัญหา” อย่างเป็นระบบ

ลักษณะการอบรม

 • เวิร์คชอป 70%
 • บรรยาย: 30%

เนื้อหาที่อบรม

 • เข้าใจกระบวนการสำคัญ 5 ขั้นตอนในการแก้ปัญหา
 • การ “ระบุปัญหา” ตั้งต้นเพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ปัญหาของการไม่มีภาพชัดของปัญหา
  • ลักษณะของปัญหาที่ดี
 • การวิเคราะห์ปัญหาให้เห็นภาพรวม
  • กระบวนการ “แยกย่อย” ปัญหา
  • การหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ
  • การสรุปข้อมูลต่างๆ เพื่อเข้าใจปัญหา
 • การตั้งสมมติฐานในการแก้ปัญหา
 • การหาไอเดียในการแก้ปัญหา
  • การสร้างสรรค์ไอเดียในแบบต่างๆ
  • เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหา
 • การวิเคราะห์และประเมินไอเดียต่างๆ
 • การพัฒนาไอเดียให้กลายเป็นโซลูชั่นในการแก้ปัญหา

รายละเอียด ค่าใช้จ่าย และสถานที่

ระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 2 วัน รับจำกัดรุ่นละไม่เกิน 20 คน

เวลาอบรม: 09.00 – 16.30น. (ลงทะเบียน 8.30น.)
มีบริการอาหารกลางวันและเบรกอาหารว่าง 2 ครั้งในทุกวันของการอบรม
สถานที่: dots academy ชั้น 3 อาคาร CW Tower (ตรงข้ามศูนย์วัฒนธรรม)
ค่าใช้จ่าย 21,400 บาทต่อคน (รวม VAT 7%) แล้ว
 • ลด 10% สำหรับการสมัครมากกว่า 1 ท่านขึ้นไป
 • สามารถผ่อน 0% 6 เดือนได้

หมายเหตุ:

 • *นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทาง LINE Official Account และ Facebook