ทำการตลาดแทบตายก็ไม่เวิร์ค ถ้ามองปัญหาไม่ขาด หาปัญหาตัวเองไม่เจอ

ตีโจทย์ธุรกิจให้แม่น มองปัญหาให้ถูกจุด แก้ไขได้อย่างถูกต้อง

เรียนรู้กระบวนการคิด วิเคราะห์ ปัญหาต่าง ๆ และหาไอเดียเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง แม่นยำ ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

เปลี่ยนให้คุณกลายเป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจที่ดีขึ้น เพื่อธุรกิจจะได้รอดวิกฤตต่าง ๆ ได้

เมื่อทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) กลายเป็นทักษะสำคัญของคนทำงาน

ในรายงาน The Future of Jobs ของ World Economic Forum นั้นระบุไว้ว่าทักษะ Complex Problem Solving เป็นทักษะสำคัญอันดับต้น ๆ ในการทำงานเนื่องจากธุรกิจจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการคิดแบบที่ทั้งใช้ตรรกะและความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กันเพื่อแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม

และจากการฝึกอบรมคอร์สธุรกิจมาหลายปี ทีมผู้สอนที่ dots academy ก็เห็นความสำคัญของทักษะนี้ เพราะจะส่งผลสำคัญในการคิดแผนกลยุทธ์ต่างๆ

นั่นก็เพราะผู้ประกอบการ ผู้บริหารหลายคนรีบดำเนินการทำการตลาดหรือตัดสินใจหลายอย่างโดยยังไม่ได้เข้าใจปัญหาและสถานการณ์อย่างถ่องแท้ ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณ ธุรกิจชะงักและไปต่อได้ยาก

คอร์ส Business Problem Solving จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจกระบวนการคิดอย่างมีประสิทธิภาพในแก้ปัญหาต่างๆ ของธุรกิจ

คอร์สที่ออกแบบเพื่อให้คุณมีทักษะสำคัญของ Problem Solving

 • กระบวนการพื้นฐานสำคัญของการแก้ปัญหาธุรกิจ
 • การวิเคราะห์และระบุปัญหาสำคัญที่แท้จริงในธุรกิจ
 • จุดอ่อนสำคัญที่ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และผู้จัดการมักประสบในการแก้ปัญหา
 • กระบวนการเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจ
 • การคิดวิเคราะห์โดยใช้ตรรกะเพื่อแก้ปัญหา (Logical Thinking)
 • การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อหาไอเดียในการแก้ปัญหา (Creative Thinking)
 • การประเมินและเลือกวิธีการแก้ปัญหา
เรียนรู้วิธีคิด และเทคนิคสำคัญเพื่อให้คุณกลายเป็น “นักแก้ปัญหา” มืออาชีพ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • เจ้าของธุรกิจที่ต้องการวิเคราะห์สภาพการณ์ต่างๆ ของธุรกิจได้แม่นยำขึ้น ชัดเจนมากขึ้น
 • ผู้บริหารขององค์กรที่ต้องการความชำนาญในการคิดวิเคราะห์ และถ่ายทอดการแก้ปัญหาให้กับทีมงานอย่างเป็นระบบ
 • พนักงานขององค์กรต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดในการแก้ปัญหา
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการทักษะ “การแก้ปัญหา” อย่างเป็นระบบ

ลักษณะการอบรม

 • เวิร์คชอป 70%
 • บรรยาย: 30%

Feedback จากผู้เรียน

เนื้อหาที่อบรม

 • เข้าใจกระบวนการสำคัญ 5 ขั้นตอนในการแก้ปัญหา
 • การ “ระบุปัญหา” ตั้งต้นเพื่อการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ
  • ปัญหาของการไม่มีภาพชัดของปัญหา
  • การระบุปัญหาของธุรกิจ
  • ลักษณะของปัญหาที่ดี
 • การวิเคราะห์ปัญหาให้เห็นภาพรวมของธุรกิจ
  • กระบวนการ “แยกย่อย” ปัญหาธุรกิจ
  • การหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
  • การสรุปข้อมูลต่างๆ เพื่อเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของธุรกิจ
 • การตั้งสมมติฐานในการแก้ปัญหา
 • การหาไอเดียในการแก้ปัญหา
  • การสร้างสรรค์ไอเดียในแบบต่างๆ
  • เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหา
 • การวิเคราะห์และประเมินไอเดียต่างๆ
 • การพัฒนาไอเดียให้กลายเป็นโซลูชั่นในการแก้ปัญหา

รายละเอียด ค่าใช้จ่าย และสถานที่

ระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 2 วัน รับจำกัดไม่เกิน 20 คน

รุ่นเดือนก.ค.: 24-25 กรกฏาคม พ.ศ. 2564
เวลาอบรม: 10.00-12.00 / 13.30 – 15.00 (ทั้งสองวัน)

เรียนผ่านโปรแกรม Zoom

ราคาพิเศษสำหรับเดือนก.ค. – 12,840 บาทต่อคน (รวม VAT 7%)

(จากราคาคอร์สปรกติ 20,140 บาท)

 • ลด 10% สำหรับการสมัครมากกว่า 1 ท่านขึ้นไป
 • สามารถผ่อน 0% 6 เดือนได้

หมายเหตุ:

 • เรียนจบได้รับประกาศนียบัตรจากการฝึกอบรม
 • *นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 
 • นิติบุคคลสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 200%
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทาง LINE Official Account และ Facebook