คอร์สเรียนออนไลน์ของ dots.academy จะอยู่ในลักษณะการเรียนผ่านระบบที่มีบทเรียนย่อย ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกดูได้ตามสะดวกและสามารถดูย้อนหลังได้

ทั้งนี้ ผู้เรียนจะต้องสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์เพื่อใช้บริการโดยสามารถสมัครสมาชิกได้ที่นี่

วีดีโอสาธิตการใช้งานผ่าน Desktop / Laptop

วีดีโอสาธิตการใช้งานผ่าน Smartphone