เราคือสถาบันพัฒนาทักษะสำคัญในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิด (Thinking Skill) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) ทักษะการวางแผนกลยุทธ์ (Strategy) ทักษะการสื่อสาร (Content & Communication) ซึ่งได้อบรมให้กับองค์กรต่าง ๆ มากมายมาตลอด 8 ปี เปิดคลาสอบรมสำหรับบุคคลทั่วไปกว่า 100 รุ่น และให้บริการต่าง ๆ ได้แก่

คอร์สอบรมสำหรับองค์กร

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับองค์กรเพื่อความเหมาะสมกับผู้เรียน ปัญหา และประเภทของธุรกิจ จากประสบการณ์ของผู้สอนที่เป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงและทำงานกับองค์กรต่าง ๆ มามากมาย

ออกแบบและผลิตคอร์สออนไลน์

สำหรับองค์กรที่ต้องการคอร์สออนไลน์สำหรับการเรียนรู้และเพิ่มทักษะให้กับพนักงานผ่านระบบการเรียนออนไลน์ต่าง ๆ โดยสามารถทั้งนำคอร์สที่มีอยู่แล้ว หรือพัฒนาขึ้นมาใหม่เลยก็ได้

คอร์สฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

คอร์สพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่เปิดอบรมอยู่อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ เดือน สามารถเลือกเข้าอบรมได้ทั้งแบบคลาสรวมหรือไพรเวทคลาสก็ได้

คอร์สออนไลน์

ระบบการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยจะเป็นคอร์สที่ออกแบบเพื่อให้เรียนรู้ผ่านบทเรียนวีดีโอ เหมาะกับผู้ที่ไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกในการเดินทาง

สอบถามข้อมูลได้ที่

LINE: @dots |email: info@dotsth.com | หรือโทร 0846179999

Thinking Skills for Professionals #ยอดทักษะการคิดของมืออาชีพ

ชุดทักษะการคิดที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากสถาบัน de Bono Thinking System ที่มีการฝึกอบรมในระดับนานาชาติ พัฒนาทักษะความคิดสำคัญๆ เพื่อใช้ในการทำงาน การตัดสินใจ การสื่อสาร การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ

Business Skills for Professionals #ยอดทักษะของธุรกิจและการตลาด

ชุดทักษะสำคัญในการทำธุรกิจและการตลาด เน้นการลงมือปฏิบัติจริงไม่ว่าจะเป็นการวางแผนธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์ของการตลาด การสร้างแผนการสื่อสารและออกแบบคอนเทนต์ต่าง ๆ ซึ่ง dots academy มีการอบรมในด้านนี้มากกว่า 7 ปีด้วยกัน มีการฝึกอบรมไปแล้วกว่า 100 รุ่น

Business Problem Solving
Insight Driven Marketing

Fundamentals for Marketers

ชุดความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับการตลาดยุคใหม่ ซึ่งเนื้อหาเน้นการให้พื้นฐานสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้และความชำนาญมาก่อน เพื่อให้มีพื้นฐานที่พร้อมในการต่อยอดเป็นทักษะต่อไป

คอร์สออนไลน์