คอร์สอบรมแบบเวิร์คช็อป

ดูเพิ่มเติม

คอร์สเรียนออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์

ดูเพิ่มเติม

ฝึกอบรมองค์กรและบริการอื่นๆ

ดูเพิ่มเติม

Thinking Skills for Professionals #ยอดทักษะการคิดของมืออาชีพ

ชุดทักษะการคิดที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากสถาบัน de Bono Thinking System ที่มีการฝึกอบรมในระดับนานาชาติ พัฒนาทักษะความคิดสำคัญๆ เพื่อใช้ในการทำงาน การตัดสินใจ การสื่อสาร การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ

Business Skills for Professionals #ยอดทักษะของธุรกิจและการตลาด

ชุดทักษะสำคัญในการทำธุรกิจและการตลาด เน้นการลงมือปฏิบัติจริงไม่ว่าจะเป็นการวางแผนธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์ของการตลาด การสร้างแผนการสื่อสารและออกแบบคอนเทนต์ต่าง ๆ ซึ่ง dots academy มีการอบรมในด้านนี้มากกว่า 7 ปีด้วยกัน มีการฝึกอบรมไปแล้วกว่า 100 รุ่น

Business Problem Solving
Designing Marketing Strategy
Content Marketing
Advanced Content Marketing
Insight Driven Marketing

Fundamentals for Marketers

ชุดความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับการตลาดยุคใหม่ ซึ่งเนื้อหาเน้นการให้พื้นฐานสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้และความชำนาญมาก่อน เพื่อให้มีพื้นฐานที่พร้อมในการต่อยอดเป็นทักษะต่อไป

คอร์สออนไลน์

เราไม่สอนสูตรลัด สูตรสำเร็จ

แต่เราให้เข้าใจจริง คิดต่อยอดเองได้

และลงมือทำได้ด้วยตัวเองเป็น

สนใจสมัครเรียน โปรดกรอกข้อมูล เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด